Değerlerimiz

ADALET VE ÇÖZÜM ODAKLILIK
umdasch Madosan, iş hayatında çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, hizmet sağlayıcıları kısacası tüm paydaşları ile yürüttüğü ilişkilerde adaleti pusula olarak kullanır.

umdasch Madosan, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik doğru ve hızlı çözüm bulmayı fark yaratan gücü olarak görür
İŞ AHLAKI VE MANEVİ DEĞERLER
umdasch Madosan, iş ahlakına uygun çalışmayı ve manevi değerlerini, karar mekanizmasının en önemli kriterlerinden biri kabul ederek maddi hedeflerine ulaşmayı görev kabul eder. Bu yönüyle, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ettiği bir şirket olmak ister.
GELİŞİM VE YENİLİKÇİLİK
umdasch Madosan, faaliyette bulunduğu sektörde teknolojik, endüstriyel, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tüm paydaşları ile birlikte gelişmeyi hedefler. umdasch Madosan, kurumsal olarak inisiyatif sahibi olduğu alanlarda, gelişim için öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi olanlara fikrî katkıda bulunmayı görev kabul eder.

İnsan Kaynakları Politikamız

umdasch Madosan’ın insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumda devamlılığını sağlamaktır. Kaliteyi, iyileştirici süreç ve sistemlerle arttırmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmektir.

 

umdasch Madosan, büyümeye ve değişmeye devam ederken, çağdaş insan kaynakları uygulamalarının tüm gelişmelerini takip ederek iş modeline uyarlanmasına önem vermektedir.

 

Çağdaş uygulamalarımız ve stratejik insan kaynakları planlamamız sayesinde, yetkinlik düzeyleri yüksek çalışanları doğru pozisyonlarda değerlendirerek sürekli eğitmekte ve çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırmaktayız. Hedeflerimize ulaşmanın, insan kaynağımızın gelişimiyle gerçekleşeceğinin bilincinde olarak bugünkü ve gelecekteki planlarımızı; hedef vererek, sürekli eğiterek, değerlendirerek, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla şekillendirdik. Bu kapsamda çalışma arkadaşlarımızda aradığımız ortak yetkinlikler şunlardır:

 

• Ekip çalışmasına uyum,

• İletişim becerilerine sahip olma,

• Yaratıcılık,

• Katılımcılık,

• İnisiyatif kullanabilme,

• Cesaretli olma,

• Yenilik ve değişimlere açık olma,

• Müşteri odaklılık,

• Kendisini ve ekip arkadaşlarını motive edebilme,

• Kritik öncelikleri belirleyerek etkili ve çabuk karar verebilme.

Toplumsal Katkı Perspektifi

umdasch Madosan, toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan sosyal projelere katkıda bulunur ve sosyal yaşamın gelişimine katkıda bulunmayı bir görev olarak görür. Şirket içinde ve çevremizde paylaşıma odaklı faaliyetler gerçekleştiririz. umdasch Madosan, çalışanını gönüllü katkı için teşvik eder ve gerekli ortamı yaratır.

 

Kültür-sanat ve spor etkinliklerine katılarak değerlendirici ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi hedefliyor; çalışanlarımızın ailelerinin katılımını teşvik ederek kapsamı genişletmeyi amaçlıyoruz. umdasch Madosan, iş hayatında bilgeliğin ve emeğin yanında kalbini ortaya koyar ve bunun karşılığında çalışanlarından da bekler. Faaliyetlerimizi ekolojik çevre üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bu, iş etiğimizin bir göstergesi olduğu kadar bir parçasıdır. İnsan sağlığının yanı sıra çevrenin de korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakları koruma ve verimli kullanma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Ekonomik Sorumluluk

umdasch Madosan için kâr, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin toplum tarafından değerlendirilmesi anlamına gelir; toplum tarafından verilen güvenoyunun bir sembolü. Yerel istihdama katkı sağlamanın yanı sıra, faaliyetlerimizi sürdürmek için yerel şirketlerden ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri satın almaya büyük önem veriyoruz. Yerel kaynaklarla yapılan ürün geliştirme, üretim ve hizmet faaliyetlerinin ardından ihracat satışları ile özgün ve uluslararası bir marka olmayı hedefliyoruz. Kaynakları verimli kullanarak ülke ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya düzenli katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Tasarımından ürünün son kullanma tarihine kadar sunduğumuz ürün ve hizmet üzerinde sorumluluğumuzu görüyoruz. Ürün ve hizmet sorumluluğunun en önemli bileşeninin müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm talep ve beklentileri karşılamak, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlamak olduğuna inanıyoruz.

 

umdasch Madosan, kalitenin müşterinin birincil hakkı olduğu konusunda sağduyu ile hareket eder. Bu çerçevede umdasch Madosan çalışanları ve tedarikçileri, kaliteyi ortak sorumluluk olarak görür, kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getirir ve sürekli iyileştirmeyi sağlar.

Bu web sitesi çerezler kullanır - bununla ve kullanıcı olarak haklarınızla ilgili daha fazla bilgi için lütfen sayfanın altındaki gizlilik politikamıza bakın. Tüm çerezleri (üçüncü taraf çerezleri dahil) kabul etmek ve web sitemizi doğrudan ziyaret edebilmek için "Tüm çerezleri kabul ediyorum" seçeneğini tıklayın veya çerezleri kendi başınıza yönetmek için "Çerez ayarları" seçeneğini tıklayın.
Çerez Ayarları

Burada, bu etki alanında ve alt etki alanlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Temel web sitesi işlevleri için teknik olarak gerekli çerezler. A * olası bir öneki veya soneki belirtir.
Bu çerezler, belirli alanları kullanmanızı sağlar. A * olası bir öneki veya soneki belirtir.
Hedef odaklı tanımlama bilgileri için ayarlarınızı buradan tanımlayabilirsiniz.