Referanslarımız

A leading discount retail chain in Turkey, offering a wide range of affordable products including food, household items, electronics, and more.
A prominent media production company in Turkey, specializing in TV shows, series, and digital content creation for domestic and international markets.
A trendy women's clothing brand known for their stylish and fashionable designs, offering free shipping and reasonable prices for the latest 2023 fashion trends.
A leading textile company based in Turkey, specialized in the production of high-quality yarns and fabrics for the fashion, home textile, and technical textile industries.

"Our success is built on our commitment to quality, innovation, and customer satisfaction."

A reputable supplier of building materials and equipment, including high-quality plywood, known for their exceptional quality and customer service.
A diversified industrial group based in Turkey, with a portfolio of companies operating in the automotive, defense, energy, and construction industries, known for their innovative products and solutions.
A leading home improvement retail chain in Turkey, offering a wide range of building materials, tools, and accessories, known for their quality products and exceptional customer service.
A global packaging solutions company, providing innovative and sustainable packaging solutions for food, beverage, pharmaceutical, medical, and other industries, known for their commitment to quality and sustainability.

"Working with umdasch Madosan has been a game changer for our business, delivering innovative solutions that have helped us stay ahead of the competition."

"We trust umdasch Madosan to provide reliable and high-quality products and services that meet our unique needs and exceed our expectations."

"The expertise and professionalism of the team at umdasch Madosan have been instrumental in our success, helping us achieve our goals and grow our business."

"The level of care and attention to detail provided by umdasch Madosan is unmatched, making them a top choice for our organization."

"We have been consistently impressed with the creativity and ingenuity of umdasch Madosan's solutions, which have helped us overcome even the toughest challenges."

"The products and services offered by umdasch Madosan have enabled us to streamline our operations and improve our bottom line, making them an invaluable partner for our business."

"On the side of umdasch Madosan, customer satisfaction is a top priority, and it shows in the quality of their work and the dedication of their team."

"Working with umdasch Madosan has been a seamless and stress-free experience, thanks to their professionalism and commitment to excellence."

"We appreciate umdasch Madosan's ability to tailor their solutions to meet our unique needs, helping us achieve our goals and grow our business."

"The level of expertise and innovation displayed by umdasch Madosan has been a key factor in our success, and we look forward to continuing our partnership for years to come."

"The partnership with umdasch Madosan has been essential to our success, providing us with the tools and resources we need to achieve our goals."

"We are impressed with umdasch Madosan's ability to understand our unique needs and deliver customized solutions that exceed our expectations."

"The quality of umdasch Madosan's products and services is unparalleled, setting the bar for excellence in the industry."

"We rely on umdasch Madosan's expertise to guide us through complex projects and challenges, and they always deliver."

"The innovative solutions provided by umdasch Madosan have been instrumental in our growth and success, helping us stay ahead of the curve."

"We appreciate umdasch Madosan's commitment to sustainability and social responsibility, and we are proud to be associated with such a responsible and ethical organization."

"The professionalism and dedication of umdasch Madosan's team is second to none, and we have complete confidence in their ability to deliver outstanding results."

"We have been consistently impressed with umdasch Madosan's ability to adapt to changing market conditions and deliver solutions that keep us ahead of the competition."

"We rely on umdasch Madosan as our trusted partner, and they never disappoint. Their commitment to excellence is unwavering."

"Working with umdasch Madosan has been a game-changer for our business. Their expertise and innovation have given us a competitive edge."

"The exceptional service provided by umdasch Madosan has exceeded our expectations. They go above and beyond to ensure our satisfaction."

"We have complete confidence in umdasch Madosan's ability to deliver. Their track record of success speaks for itself."

"Choosing umdasch Madosan was one of the best decisions we made. Their professionalism and dedication are unmatched."

"The collaboration with umdasch Madosan has been seamless. They truly understand our needs and deliver outstanding results every time."

"We appreciate the personalized attention and support we receive from umdasch Madosan. They treat us like a valued partner."

"The quality and craftsmanship of umdasch Madosan's products are outstanding. They are a cut above the rest."

"We rely on umdasch Madosan's expertise to navigate complex projects, and they consistently deliver on time and within budget."

"The dedication and passion of umdasch Madosan's team are evident in every interaction. They truly care about our success."

"Working with umdasch Madosan has elevated our business to new heights. Their innovative solutions have transformed our operations."

"We have peace of mind knowing that umdasch Madosan is there to support us. Their prompt and reliable service is unmatched."

"The attention to detail and commitment to perfection displayed by umdasch Madosan have set them apart as an industry leader."

"We value umdasch Madosan's proactive approach and ability to anticipate our needs. They are always one step ahead."

"The partnership with umdasch Madosan has been a game-changer for our organization. Their expertise has driven our success."

"We appreciate umdasch Madosan's willingness to go the extra mile. They consistently exceed our expectations and deliver exceptional results."

"The exceptional customer service provided by umdasch Madosan is unmatched. They treat us like family and are always there to support us."

"The innovative solutions offered by umdasch Madosan have revolutionized our industry. We are proud to be associated with them."

"We trust umdasch Madosan implicitly. Their integrity and professionalism make them a preferred partner for our organization."

"The commitment to quality exhibited by umdasch Madosan is unparalleled. Their attention to detail is truly remarkable."

"We value the collaborative approach of umdasch Madosan. They work closely with us to understand our needs and deliver customized solutions."

"The reliability and consistency of umdasch Madosan are exceptional. They have become an integral part of our operations."

"The exceptional craftsmanship and attention to detail displayed by umdasch Madosan have set a new standard in the industry."

"Working with umdasch Madosan has been a breath of fresh air. Their commitment to continual improvement and customer satisfaction are truly remarkable. We are proud to be associated with such a reputable organization."

We are partner with Metro Cash and Carry
Detaylı bilgi için…
Talebinizi bekliyoruz!


ÇEREZ İZNİ VE ABD'YE VERİ AKTARIMI

Aşağıdaki konularla ilgili rızanızı rica ediyoruz
  • Çerez kullanımı
  • Çerezler tarafından toplanan verilerin ABD'ye aktarılması

Çerezlerin Kullanımı

Biz, umdasch Madosan Raf Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş., çerezler ve üçüncü taraf uygulamaları kullanıyoruz. Bu, özellikle web sitemizin işlevselliğini (gerekli çerezleri kullanarak) sürekli iyileştirmek veya belirli platformlarda gördüğünüz reklamları kullanıcıların spesifik ihtiyaçlarına göre (pazarlama çerezlerini kullanarak) uyarlamak üzere web sitemizin optimum performansını sağlamamıza olanak verir.


Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz. Ayrıca size hangi çerezlere izin vereceğinizi seçme tercihi sunuyoruz (gelişmiş çerez ayarları).


ABD'ye veri aktarımı

Ortaklarımızdan bazılarının ABD'de yan kuruluşları var. Kişisel verilerinizi ABD'deki bu ortaklara manuel olarak veya bir arayüz aracılığıyla aktarıyoruz.


16 Temmuz 2020 tarihli kararla (Avrupa Birliği Adalet Divanı C-311/18, Schrems II Kararı), kişisel verilerin ABD'ye aktarılmasına izin veren yeterlilik kararının yürürlükten kaldırıldığını lütfen unutmayın. Bu, üçüncü bir ülke olarak ABD'nin yeterli düzeyde veri koruması sağlamadığı anlamına gelir.


Bir kullanıcı olarak kişisel verilerinizin ABD'ye aktarılması durumunda sizin için oluşabilecek spesifik risk, ABD makamları tarafından kontrol ve izleme amacıyla erişilebilmesi ve bu erişime itiraz etmek için çok az etkili ve uygulanabilir hakkınız olmasıdır.


ABD'ye aktardığımız kişisel veriler başlıca IP adreslerinden (internet protokol adresleri) oluşmaktadır.


Uygulamaya bağlı olarak aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz:
  • Facebook LLC
  • Google LLC
  • YouTube LLC
  • Matterport Inc.
  • etracker GmbH
  • LinkedIn Inc.
  • tawk.to Inc.

Kişisel verilerinizi bu hizmet sağlayıcılara aktarmamıza imkan vermek için izninize ihtiyacımız var.


Web sitemizin Çerez Ayarları sayfası aracılığıyla istediğiniz zaman ve hemen geçerli olmak üzere onayınızı geri çekebilirsiniz.Çerezlerin kullanılmasını ve kişisel verilerinizin ABD'ye aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

Gelişmiş Çerez Ayarları

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitemizin temel işleyişini sağlar. Başka bir deyişle, tercih ettiğiniz ayarlar siteyi bir sonraki ziyaretiniz için kaydedilir. Bu, ikamet ettiğiniz ülke ve dil ile ilgili ayarları içerir. Ayrıca, zorunlu çerezler web sitemizin güvenli kullanımını sağlamaya yardımcı olur.


Bu çerezlerin kullanımı, web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Ayrıca, web sitesinin işlevselliğini sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olurlar. Aynı zamanda sitemizin gelişmiş işlevselliğini sağlayan üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmemize izin verirler.


Sosyal medya çerezlerinin ve uygulamalarının kullanılması, diğer platformlarda görüntülenen reklamların tercihlerinize göre uyarlanmasını sağlar.Kişisel verilerimin ABD'ye aktarılmasına izin veriyorum.