Değerlerimiz

As umdasch Madosan, our corporate culture and values are woven into our every interaction. Grounded in justice and solution-oriented thinking, we're committed to fostering positive, ethical relationships across our network. Our pursuit of innovation fuels our drive for holistic development, and our respect for moral values makes us a trusted choice. Together, we're shaping a future defined by mutual growth and shared success.

ADALET VE ÇÖZÜM ODAKLILIK
umdasch Madosan, iş hayatında çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, hizmet sağlayıcıları kısacası tüm paydaşları ile yürüttüğü ilişkilerde adaleti pusula olarak kullanır.

umdasch Madosan, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik doğru ve hızlı çözüm bulmayı fark yaratan gücü olarak görür
İŞ AHLAKI VE MANEVİ DEĞERLER
umdasch Madosan, iş ahlakına uygun çalışmayı ve manevi değerlerini, karar mekanizmasının en önemli kriterlerinden biri kabul ederek maddi hedeflerine ulaşmayı görev kabul eder. Bu yönüyle, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ettiği bir şirket olmak ister.
GELİŞİM VE YENİLİKÇİLİK
umdasch Madosan, faaliyette bulunduğu sektörde teknolojik, endüstriyel, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tüm paydaşları ile birlikte gelişmeyi hedefler. umdasch Madosan, kurumsal olarak inisiyatif sahibi olduğu alanlarda, gelişim için öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi olanlara fikrî katkıda bulunmayı görev kabul eder.

İnsan Kaynakları Politikamız

umdasch Madosan’ın insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumda devamlılığını sağlamaktır. Kaliteyi, iyileştirici süreç ve sistemlerle arttırmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmektir.

 

umdasch Madosan, büyümeye ve değişmeye devam ederken, çağdaş insan kaynakları uygulamalarının tüm gelişmelerini takip ederek iş modeline uyarlanmasına önem vermektedir.

 

Çağdaş uygulamalarımız ve stratejik insan kaynakları planlamamız sayesinde, yetkinlik düzeyleri yüksek çalışanları doğru pozisyonlarda değerlendirerek sürekli eğitmekte ve çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırmaktayız. Hedeflerimize ulaşmanın, insan kaynağımızın gelişimiyle gerçekleşeceğinin bilincinde olarak bugünkü ve gelecekteki planlarımızı; hedef vererek, sürekli eğiterek, değerlendirerek, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla şekillendirdik. Bu kapsamda çalışma arkadaşlarımızda aradığımız ortak yetkinlikler şunlardır:

 

• Ekip çalışmasına uyum,

• İletişim becerilerine sahip olma,

• Yaratıcılık,

• Katılımcılık,

• İnisiyatif kullanabilme,

• Cesaretli olma,

• Yenilik ve değişimlere açık olma,

• Müşteri odaklılık,

• Kendisini ve ekip arkadaşlarını motive edebilme,

• Kritik öncelikleri belirleyerek etkili ve çabuk karar verebilme.

"The vibrant umdasch Madosan family - United by a shared vision, motivated by mutual success."

Toplumsal Katkı Perspektifi

umdasch Madosan, toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan sosyal projelere katkıda bulunur ve sosyal yaşamın gelişimine katkıda bulunmayı bir görev olarak görür. Şirket içinde ve çevremizde paylaşıma odaklı faaliyetler gerçekleştiririz. umdasch Madosan, çalışanını gönüllü katkı için teşvik eder ve gerekli ortamı yaratır.

 

Kültür-sanat ve spor etkinliklerine katılarak değerlendirici ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi hedefliyor; çalışanlarımızın ailelerinin katılımını teşvik ederek kapsamı genişletmeyi amaçlıyoruz. umdasch Madosan, iş hayatında bilgeliğin ve emeğin yanında kalbini ortaya koyar ve bunun karşılığında çalışanlarından da bekler. Faaliyetlerimizi ekolojik çevre üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bu, iş etiğimizin bir göstergesi olduğu kadar bir parçasıdır. İnsan sağlığının yanı sıra çevrenin de korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakları koruma ve verimli kullanma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

"Empowering the future: umdasch Madosan's management fostering community connections and inspiring young minds in our social contribution efforts."

Ekonomik Sorumluluk

umdasch Madosan için kâr, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin toplum tarafından değerlendirilmesi anlamına gelir; toplum tarafından verilen güvenoyunun bir sembolü. Yerel istihdama katkı sağlamanın yanı sıra, faaliyetlerimizi sürdürmek için yerel şirketlerden ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri satın almaya büyük önem veriyoruz. Yerel kaynaklarla yapılan ürün geliştirme, üretim ve hizmet faaliyetlerinin ardından ihracat satışları ile özgün ve uluslararası bir marka olmayı hedefliyoruz. Kaynakları verimli kullanarak ülke ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya düzenli katkı sağlamayı hedefliyoruz.

"Our commitment to economic responsibility starts at home, in the beautiful city of Bursa, where the historic Ulucami Mosque stands as a symbol of our rich cultural heritage."

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Tasarımından ürünün son kullanma tarihine kadar sunduğumuz ürün ve hizmet üzerinde sorumluluğumuzu görüyoruz. Ürün ve hizmet sorumluluğunun en önemli bileşeninin müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm talep ve beklentileri karşılamak, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlamak olduğuna inanıyoruz.

 

umdasch Madosan, kalitenin müşterinin birincil hakkı olduğu konusunda sağduyu ile hareket eder. Bu çerçevede umdasch Madosan çalışanları ve tedarikçileri, kaliteyi ortak sorumluluk olarak görür, kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getirir ve sürekli iyileştirmeyi sağlar.

"Commitment to Quality: Our team at umdasch Madosan tirelessly working to ensure top-notch product and service delivery, continuously striving to exceed customer expectations."
ÇEREZ İZNİ VE ABD'YE VERİ AKTARIMI

Aşağıdaki konularla ilgili rızanızı rica ediyoruz
  • Çerez kullanımı
  • Çerezler tarafından toplanan verilerin ABD'ye aktarılması

Çerezlerin Kullanımı

Biz, umdasch Madosan Raf Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş., çerezler ve üçüncü taraf uygulamaları kullanıyoruz. Bu, özellikle web sitemizin işlevselliğini (gerekli çerezleri kullanarak) sürekli iyileştirmek veya belirli platformlarda gördüğünüz reklamları kullanıcıların spesifik ihtiyaçlarına göre (pazarlama çerezlerini kullanarak) uyarlamak üzere web sitemizin optimum performansını sağlamamıza olanak verir.


Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz. Ayrıca size hangi çerezlere izin vereceğinizi seçme tercihi sunuyoruz (gelişmiş çerez ayarları).


ABD'ye veri aktarımı

Ortaklarımızdan bazılarının ABD'de yan kuruluşları var. Kişisel verilerinizi ABD'deki bu ortaklara manuel olarak veya bir arayüz aracılığıyla aktarıyoruz.


16 Temmuz 2020 tarihli kararla (Avrupa Birliği Adalet Divanı C-311/18, Schrems II Kararı), kişisel verilerin ABD'ye aktarılmasına izin veren yeterlilik kararının yürürlükten kaldırıldığını lütfen unutmayın. Bu, üçüncü bir ülke olarak ABD'nin yeterli düzeyde veri koruması sağlamadığı anlamına gelir.


Bir kullanıcı olarak kişisel verilerinizin ABD'ye aktarılması durumunda sizin için oluşabilecek spesifik risk, ABD makamları tarafından kontrol ve izleme amacıyla erişilebilmesi ve bu erişime itiraz etmek için çok az etkili ve uygulanabilir hakkınız olmasıdır.


ABD'ye aktardığımız kişisel veriler başlıca IP adreslerinden (internet protokol adresleri) oluşmaktadır.


Uygulamaya bağlı olarak aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz:
  • Facebook LLC
  • Google LLC
  • YouTube LLC
  • Matterport Inc.
  • etracker GmbH
  • LinkedIn Inc.
  • tawk.to Inc.

Kişisel verilerinizi bu hizmet sağlayıcılara aktarmamıza imkan vermek için izninize ihtiyacımız var.


Web sitemizin Çerez Ayarları sayfası aracılığıyla istediğiniz zaman ve hemen geçerli olmak üzere onayınızı geri çekebilirsiniz.Çerezlerin kullanılmasını ve kişisel verilerinizin ABD'ye aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

Gelişmiş Çerez Ayarları

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitemizin temel işleyişini sağlar. Başka bir deyişle, tercih ettiğiniz ayarlar siteyi bir sonraki ziyaretiniz için kaydedilir. Bu, ikamet ettiğiniz ülke ve dil ile ilgili ayarları içerir. Ayrıca, zorunlu çerezler web sitemizin güvenli kullanımını sağlamaya yardımcı olur.


Bu çerezlerin kullanımı, web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Ayrıca, web sitesinin işlevselliğini sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olurlar. Aynı zamanda sitemizin gelişmiş işlevselliğini sağlayan üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmemize izin verirler.


Sosyal medya çerezlerinin ve uygulamalarının kullanılması, diğer platformlarda görüntülenen reklamların tercihlerinize göre uyarlanmasını sağlar.Kişisel verilerimin ABD'ye aktarılmasına izin veriyorum.