Kalite Politikamız

umdasch Madosan olarak, sahip olduğumuz üretim tecrübesi ve bilgi birikimimizi, teknik alt yapımızı, kullandığımız güncel teknolojiyi, nitelikli ve deneyimli iş gücümüzü ve müşterilerimizin memnuniyetini sürekli geliştirmeyi, organizasyonel hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz.

 

İnsan merkezli yaklaşımımızla çalışanlarımızı daha ileriye taşıyor, gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizde kalite farkındalığını ve yenilikçi bakış açısını öne çıkaran kurum kültürüne sahip çıkıyoruz.

 

Ürün ve süreçlerimizdeki standartların dünya pazarındaki en iyi sınıfta yer alması için, rekabetçilik ilkesiyle sürekli iyileşmeyi ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi garanti ediyoruz.

 

Kalite sisteminin sürdürülebilirliğini, risk bazlı yaklaşımlar ve eğitimler ile geliştiriyor, “Profesyonel Bir Aile” olarak tüm çalışanlarımıza benimsetiyoruz.

Umdasch Madosan Team Committed to Delivering Exceptional Services - Always at Your Service!

umdasch Madosan Kaliteyi Nasıl Sağlıyor?

 • Süreçlerde risk ve fırsat analizi ile gerekli düzeltici faaliyetleri uygulayarak
 • Sürekli iyileştirme felsefesini dinamik tutarak
 • Müşteri talep ve beklentilerini karşılayarak
 • Pazarlama karmasını oluşturarak
 • Üst yönetimin katılımını ve kararlı desteği sağlayarak
 • Her seviyedeki tüm çalışanların eğitim ve motivasyonu sağlayarak
 • Tedarikçilerimizin gelişimini izlemek ve önleyici yöntemler kullanarak
"Preserving our planet for future generations - umdasch Madosan's journey towards environmental sustainability."

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

umdasch Madosan olarak, tüm faaliyetlerimizde insanı ve insan sağlığını temel değer olarak kabul ediyoruz. Bu değer doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliğini en önemli çalışma ve geliştirme konusu olarak benimsiyoruz. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yaralanmasını ve sağlıklarının bozulmasını önlemeyi taahhüt ediyoruz.

 

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için, iş güvenliği koruyucu malzemelerini kullandırmayı, yasal ve diğer gerekliliklerin tamamına tavizsiz uyum sağlamayı taahhüt ediyoruz.

 

İnsanı ve çevremizi iyi tanıyarak, çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışarak ve katılımlarını da sağlayarak, faaliyetlerimizi çalışanlarımıza uyumlu hale getiren sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları yaratmayı taahhüt ediyoruz.

 

Tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik risk değerlendirmelerini gerçekleştiriyor, İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirecek uygulamalarla tehlikeleri kaynağında yok edecek önlemler alıyoruz. Risklerin azaltılması ve farkındalığın artırılması için düzenli eğitimler veriyoruz.

 

Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürülmesi için, çalışanlarımıza destek olacak sosyal projelere öncülük ediyoruz.

 

Yükümlülüklerimizi, tüm faaliyetlerimize entegre etmeyi taahhüt ediyoruz.

"Safety first: Our dedicated team, fully equipped with safety gear, exemplifies umdasch Madosan's dedication to occupational health and safety."

umdasch Madosan İş Sağlığı ve Güvenliğini Nasıl Sağlıyor?

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemi hedefleri ve performansında sürekli iyileştirme sağlayarak
 • Üretim, teslimat, stok, yönetim, arıtma ve bakım ile oluşan atıkları çevresel etkileri de dikkate alarak azaltarak yeniden değerleme ve geri dönüşüm alternatiflerinin oluşturulması ile
 • Teknik ve ekonomik imkanlar ve kabiliyetler çerçevesinde çevreye etkileri en aza indirgenmiş teknolojileri kullanarak doğal kaynakların korunmasının sağlanması ve hammadde kullanımının azaltılması ile

 

 

"Embracing a Greener Future: Our Team Pioneers Sustainable Practices for a Healthier Planet"

Çevre Politikamız

umdasch Madosan olarak, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini, yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla, gelecek kuşaklara yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla, çevreyi korumayı ve kirliliği önlemeyi taahhüt ediyoruz.

 

Çalışanlarımızı düzenli eğitimlerle destekleyerek, iş kolundaki en iyi teknolojileri ve sürekli iyileştirme uygulamalarını kullanarak enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumlarını ve atmosferik emisyonları en aza indirmeye odaklanıyor, sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik ediyoruz.

 

Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uymayı, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için çalışmayı taahhüt ediyoruz.

 

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla çevre dostu ürün ve süreçlerimizle, doğanın korunmasına katkı sağlamayı bir kurum kültürü olarak benimsiyoruz.

"Embracing Nature's Harmony: Our Unwavering Dedication to Environmental Preservation and Sustainable Practices"
ÇEREZ İZNİ VE ABD'YE VERİ AKTARIMI

Aşağıdaki konularla ilgili rızanızı rica ediyoruz
 • Çerez kullanımı
 • Çerezler tarafından toplanan verilerin ABD'ye aktarılması

Çerezlerin Kullanımı

Biz, umdasch Madosan Raf Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş., çerezler ve üçüncü taraf uygulamaları kullanıyoruz. Bu, özellikle web sitemizin işlevselliğini (gerekli çerezleri kullanarak) sürekli iyileştirmek veya belirli platformlarda gördüğünüz reklamları kullanıcıların spesifik ihtiyaçlarına göre (pazarlama çerezlerini kullanarak) uyarlamak üzere web sitemizin optimum performansını sağlamamıza olanak verir.


Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz. Ayrıca size hangi çerezlere izin vereceğinizi seçme tercihi sunuyoruz (gelişmiş çerez ayarları).


ABD'ye veri aktarımı

Ortaklarımızdan bazılarının ABD'de yan kuruluşları var. Kişisel verilerinizi ABD'deki bu ortaklara manuel olarak veya bir arayüz aracılığıyla aktarıyoruz.


16 Temmuz 2020 tarihli kararla (Avrupa Birliği Adalet Divanı C-311/18, Schrems II Kararı), kişisel verilerin ABD'ye aktarılmasına izin veren yeterlilik kararının yürürlükten kaldırıldığını lütfen unutmayın. Bu, üçüncü bir ülke olarak ABD'nin yeterli düzeyde veri koruması sağlamadığı anlamına gelir.


Bir kullanıcı olarak kişisel verilerinizin ABD'ye aktarılması durumunda sizin için oluşabilecek spesifik risk, ABD makamları tarafından kontrol ve izleme amacıyla erişilebilmesi ve bu erişime itiraz etmek için çok az etkili ve uygulanabilir hakkınız olmasıdır.


ABD'ye aktardığımız kişisel veriler başlıca IP adreslerinden (internet protokol adresleri) oluşmaktadır.


Uygulamaya bağlı olarak aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz:
 • Facebook LLC
 • Google LLC
 • YouTube LLC
 • Matterport Inc.
 • etracker GmbH
 • LinkedIn Inc.
 • tawk.to Inc.

Kişisel verilerinizi bu hizmet sağlayıcılara aktarmamıza imkan vermek için izninize ihtiyacımız var.


Web sitemizin Çerez Ayarları sayfası aracılığıyla istediğiniz zaman ve hemen geçerli olmak üzere onayınızı geri çekebilirsiniz.Çerezlerin kullanılmasını ve kişisel verilerinizin ABD'ye aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

Gelişmiş Çerez Ayarları

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitemizin temel işleyişini sağlar. Başka bir deyişle, tercih ettiğiniz ayarlar siteyi bir sonraki ziyaretiniz için kaydedilir. Bu, ikamet ettiğiniz ülke ve dil ile ilgili ayarları içerir. Ayrıca, zorunlu çerezler web sitemizin güvenli kullanımını sağlamaya yardımcı olur.


Bu çerezlerin kullanımı, web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Ayrıca, web sitesinin işlevselliğini sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olurlar. Aynı zamanda sitemizin gelişmiş işlevselliğini sağlayan üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmemize izin verirler.


Sosyal medya çerezlerinin ve uygulamalarının kullanılması, diğer platformlarda görüntülenen reklamların tercihlerinize göre uyarlanmasını sağlar.Kişisel verilerimin ABD'ye aktarılmasına izin veriyorum.